Formandens velkomst

Efter at Jens Erik Pedersen på arrangørernes vegne kunne byde velkommen, var det Poul Jacobsen, der på DSU’s vegne bød alle velkommen til DM 2019. Han rettede en tak til Svendborg, til sponsorerne, til arrangørerne og til Hotel Svendborg, der igen lægger hus til det store stævne. Endelig takkede han de mange deltagere, både dem, der var ankommet til 1. spilledag og dem, der ankommer i løbet af de følgende påskedage.

(JE)