Reduceret DM stævne


Som det har fremgået af referat fra ekstraordinært HB-møde, så er årets DM stævne reduceret til kun at indeholde Landsholdsklassen og Kandidatklassen - sidstnævnte med en begrænsning på 30 deltagere. En beslutning der ikke har været nem at træffe for Hovedbestyrelsen, men desværre nødvendig. Sikkerhed skal gå forud for alt…