Turneringskomite til DM 2022

Vi håber naturligvis ikke at der bliver behov for den, men der er nedsat følgende komité til DM turneringen.

Ønsker man at påklage en truffet afgørelse skal der meddeles dommeren hurtigst muligt, og klagen skal indsende til TK umiddelbart herefter.

Komiteen gælder for alle grupper med klassisk betænkningstid.

Peter Svendsen (Formand)

Kristoffer Dyrgaard

Rasmus Skytte

Henvendelse til TK på mailadresse: p.w.s@mail.dk