Vi kan som arrangører af DM i skak glæde de mange deltagere med, at Fonden for Fynske Bank igen i år har valgt at tildele os et større beløb.

Mandag d. 27 marts overrakte Kristoffer Marchmann(tv) fra Fonden for Fynske Bank 15.000 DKK til Jørgen Kiel(th), der repræsenterede de to lokale klubber Skakklubben Tårnet (Svendborg) og Skakklubben Sydøstfyn (Gudbjerg), som i samarbejde med Dansk Skakunion står for arrangementet.