Invitation til uformelt sparringsseminar

Fra Trine Treppendahl har vi nedenstående som vi gerne videreformidler her.

Seminarets fokus bliver på videns- og erfaringsdeling, og vi bliver en lille håndfuld der deler oplæg med beskrivelse af hvad der lykkes godt hos os, og som interesserede kan vælge at lade sig inspirere af.

Fundamentet er at vi kan lære af hinandens erfaringer og succeser, og målgruppen for seminaret er klubber og enkeltpersoner, der er interesseret i sparring, videns- og erfaringsdeling, og som gerne vil samarbejde og inspireres til at gå nye veje.

Jeg vil selv kort dele tanker, ideer og erfaringer angående udbredelsen af casual skak udenfor klubregi, om den enorme interesse der er for skak udenfor klubberne, om brobygning til klubberne, og et par strategier til hvordan vi kan få tidligere medlemmer tilbage til skakbrætterne.

Tid og sted: Lørdag den 8. april kl. 11 på Hotel Svendborg.

Du kan læse invitationen her i linket: https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27979.

Lad os få dannet venskaber og få opstartet nye samarbejdsrelationer i forbindelse med seminaret, til DM og generelt i tiden herefter.