Landsholdklassen

Normkrav for Landsholdsklassen: 5 point for IM-norm og 7 point for GM-norm